Go to English Version Българска Версия
 

 

Основната цел, която настоятелството си поставя и заради която бе учредено, е защита на икономическите, духовните, социалните и културните интереси на град Копривщица. За изпълнението на тази цел ще бъда използвани следните средства:

Подготовка и осигуряване на становища и препоръки, както и предложения за проекти пред органите, които биха могли да допринесат за осъществяване на основната цел на Сдружението.

Съдействие за създаването контакти на град Копривщица с местни и чужди правителствени и неправителствени институции, както и международни организации.

Съдействие за привличане на средства и инвестиции необходими за цялостното развитие на града.

Съдействие за създаването на условия за съгласуване на общите интереси в сферата на подпомагането развитието на туризма, опазване на природата, културно–историческото наследство, развитието на музейното дело и културните дейности в град Копривщица.

Съдействие за наблюдение и опазване на културно–историческите ценности на града.

Събиране и предоставяне на информация, имаща отношение към цялостното развитие на града, както и съдействие за организация на събития, годишнини, срещи, симпозиуми и други, свързани с запазване на културно-историческото наследствo.

 
| начало | за нас | копривщица | новини и събития | партньори | контакти | карта на сайта |
гр. София 1797, ул. „Трайко Станоев” №3 тел. 02/970 03 06  факс: 02/971 20 86,  e-mail: office@kopriv.org